Sarastia hankintapalvelut

Hyvällä tarjouspyynnöllä saadaan hyvä sopimus, mutta sen laatiminen ei välttämättä ole helppoa. Autamme tekemään kilpailuttamisesta mahdollisimman mutkatonta – hankinnan onnistumisesta tinkimättä.

Julkiset hankintapalvelut

Kilpailutamme asiakasyhteisöjemme eri toimialoille kohdistuvia julkisia hankintoja laadukkaasti ja tehokkaasti sekä tietenkin hankintalain mukaisesti. Yhteishankinnoissa taklaamme asiakkaidemme kilpailutusvelvoitteet kevyesti ja huolehdimme kokonaisvaltaisesti sopimushallinnasta. Asiakaskohtaisissa konsultoinneissa toteutamme hankinnan juuri asiakkaamme toivomalla tavalla pitäen huolen prosessin lainmukaisuudesta ja tehokkuudesta.

Kuntapäättäjä

Yhdellä allekirjoituksella asiakkaamme voi siirtää kilpailuttamisvastuun Sarastialle maksutta. Palvelumme käyttäminen pienentää asiakkaamme taloudellisia ja lainsäädännöllisiä riskejä. Helppoa, vaivatonta ja kustannustehokasta!

Sopimuskäyttäjä

Kilpailutuksemme perustuvat aina asiakkaidemme tarpeisiin. Hyvä hankintasopimus tukee sopimuksen käyttäjää hänen omassa työssään ja säästää aikaa ydintoimintaan. Olemme asiakkaidemme tukena läpi sopimuskauden.

Palveluntuottaja

Sarastian yhteishankinnat avaavat ison asiakaspotentiaalin julkiselta sektorilta. Silti useimmat yhteishankintasopimuksemme palvelevat paikallisuutta ja pk-yrittäjyyttä. Yhdistämme julkisen sektorin hankintatarpeet parhaisiin markkinoilta löytyviin ratkaisuihin.

Tärkeimmät linkit

Asiakkaamme saavat lisätietoa hankintasopimuksistamme Sarastian extranetpalvelu Wäylästä. Sarastian pilvipalveluita käyttävät asiakkaat voivat kirjautua Wäylään omilla AD-tunnuksillaan; muille asiakkaille tunnukset tilataan erikseen osoitteesta hankinta(at)sarastia.fi

Ajankohtaiset hankinnat

Valmistelukauden alku

Sopimuskauden alku

Hankinnan kohde Sektori Valmistelukausi Sopimuskausi Lisätiedot

Ajoneuvohankinta- ja ajoneuvohallintapalvelut

Painotukset / laatu: Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Hankinnan kuvaus: Hankinnan tarkoituksena on saada hankintayksikön asiakkaille toimiva, monipuolinen, joustava ja kokonaisvaltainen ajoneuvohankinnan ja ajoneuvohallintapalveluiden ratkaisu,
jota hankintayksikön eri asiakkaat voivat hyödyntää kokonaan tai osissa. 
Hankintamenettely: Rajoitettu menettely, puitejärjestely osakokonaisuuksittain vain yhden toimittajan kanssa. Osakokonaisuuksien toimittaja voi olla sama toimittaja.
Sisältyvät palvelut: Ajoneuvohallinnan palvelut kattavasti
Osasopimukset: Hankinta on jaettu kahteen osakokonaisuuteen.
Osakokonaisuus 1: Ajoneuvot
Osakokonaisuus 2: ajoneuvohallintapalvelut
1. osakokonaisuus koskee ajoneuvojen hankintaa eri hankintatavoilla ja 2. osakokonaisuus ajoneuvojen hallintapalveluita ja -järjestelmää.

Sektorit:

 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

Q1/20–Q4/20

Sopimuskausi

Q1/21–Q4/24

Lisätiedot
 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne
Q1/20–Q4/20 Q1/21–Q4/24 Lisätiedot

Henkilönsuojaimet ja suoja-asusteet

Painotukset / laatu: Hinta 70%, Laatu 30%

Hankintamenettely: avoin menettely, yksi sopimustoimittaja / osakokonaisuus.
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, toimitukset, henkilönsuojainten tarkastukset
Osasopimukset: Osakokonaisuus 1. Henkilönsuojaimet ja suoja-asusteet, osakokonaisuus 2. Työ- ja suojakäsineet. Tuoteryhmiin perustuvista osakokonaisuuksista voidaan tarvittaessa muodostaa alueellisia osakokonaisuuksia.
Hyvä tietää: Hankinta kattaa esimerkiksi siivous-, ravinto-, ja rakennuspalveluiden henkilöstön tarvitsemat henkilönsuojaimet ja suoja-asusteet lukuunottamatta ostettavia työvaatteita tai jalkineita. Hankintaan sisältyvät myös koronatilanteen edellyttämät suoja-asusteet.

HUOM! Tarjouspyyntö on julkaistu.

Sektorit:

 • Rakentaminen ja teollisuus
 • Sisustus ja kiinteistönhoito

Valmistelukausi

Q2/20–Q1/21

Sopimuskausi

Q1/21–Q1/25

Lisätiedot
 • Rakentaminen ja teollisuus
 • Sisustus ja kiinteistönhoito
Q2/20–Q1/21 Q1/21–Q1/25 Lisätiedot

Ilmanvaihtokoneiden suodattimet

Painotukset / laatu: Sopimuksessa painotetaan tuotteiden laatua ja toiminnan kokonaisvaltaista ekologistuutta

Hankinnan sisältö: Hankinta sisältää kattavasti erilaiset IV-suodattimet eri hiukkaskokoalueille ePM1, ePM2,5, ePM10 ja Coarse.

Sisältyvät palvelut: Verkkokauppa, suodatinten mitoitus- ja kartoituspalvelu, toimitusten avisointi

Hyvä tietää: Sopimuksessa painotetaan erityisesti tuotteiden ja logistiikan ekologisuuteen tuotteiden laatua ja palvelun joustavuutta unohtamatta.

HUOM! Hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankintasopimus astuu voimaan 1.6.2021.

Sektorit:

 • Sisustus ja kiinteistönhoito

Valmistelukausi

Q2/20–Q4/20

Sopimuskausi

Q2/21

Lisätiedot
 • Sisustus ja kiinteistönhoito
Q2/20–Q4/20 Q2/21 Lisätiedot

Matkatoimistopalvelut

Painotukset / laatu: Hankinnassa painotetaan palveluiden kattavuutta ja saavutettavuutta

Hankinnasta järjestetty tarjouskilpailu jouduttiin keskeyttämään, koska Sarastia ei saanut ainuttakaan hyväksyttävää tarjousta. Sarastia neuvottelee valitsemansa toimittajan kanssa suorahankinnasta. Tavoitteena on, että sopimus astuu voimaan alkuperäisen tarjouspyynnön sisältövaatimusten mukaisesti 1.6.2021.

Sektorit:

 • Muut

Valmistelukausi

Q3/20–Q2/21

Sopimuskausi

Q2/21–Q2/25

Lisätiedot
 • Muut
Q3/20–Q2/21 Q2/21–Q2/25 Lisätiedot

Lääkäripalvelut ostopalveluna

Painotukset / laatu: Tarkentuu

Ostopalvelu voi tarkoittaa joko keikkalääkäreiden hankkimista omille terveysasemille tai palvelun ostamista yksityiseltä lääkäriasemalta. Hankintoja voidaan tehdä suoraostoina tai ostopalvelusopimuksella. Hankinnan on määrä kattaa sekä yleislääkäripalvelut että laaja erikoislääkäripalveluiden palveluvalikoima.

Sarastian yhteishankintasopimus ei sisältäisi määräostovelvoitteita eikä se antaisi yksinoikeutta palveluiden hankintaan. Lähtökohtaisesti kilpailutuksella perustetaan usean toimittajan puitejärjestely, joka on riittävän laaja tukemaan alueellista palveluntuotantoa ja elinvoimaa.

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Sote-palvelut ja -tuotteet

Valmistelukausi

Q4/20–Q2/21

Sopimuskausi

Q3/21–Q3/24

Lisätiedot
 • Sote-palvelut ja -tuotteet
Q4/20–Q2/21 Q3/21–Q3/24 Lisätiedot

Hammashoitoyksiköt

Painotukset / laatu: Hinta 40-50% Laatu 50-60%

Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus (1 toimittaja)
Hankintamenettely: Avoin
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu
Osasopimukset: Ei

HUOM! Uusi kilpailutus käynnissä. Kilpailutuksella tullaan muodostamaan usean toimittajan puitejärjestely. Uuden kilpailutuksen tarjouspyyntö on julkaistu.

Sektorit:

 • Sote-palvelut ja -tuotteet

Valmistelukausi

Q4/20–Q1/21

Sopimuskausi

Q2/17–Q2/21

Lisätiedot
 • Sote-palvelut ja -tuotteet
Q4/20–Q1/21 Q2/17–Q2/21 Lisätiedot

Ajankohtaista hankintapalveluista

Lisää ajankohtaisia

Tilaa uusinta tietoa kunta-alan tapahtumista

Tilaa uutiskirje