Sarastia hankintapalvelut

Hyvällä tarjouspyynnöllä saadaan hyvä sopimus, mutta sen laatiminen ei välttämättä ole helppoa. Autamme tekemään kilpailuttamisesta mahdollisimman mutkatonta – hankinnan onnistumisesta tinkimättä.

Julkiset hankintapalvelut

Kilpailutamme asiakasyhteisöjemme eri toimialoille kohdistuvia julkisia hankintoja laadukkaasti ja tehokkaasti sekä tietenkin hankintalain mukaisesti. Yhteishankinnoissa taklaamme asiakkaidemme kilpailutusvelvoitteet kevyesti ja huolehdimme kokonaisvaltaisesti sopimushallinnasta. Asiakaskohtaisissa konsultoinneissa toteutamme hankinnan juuri asiakkaamme toivomalla tavalla pitäen huolen prosessin lainmukaisuudesta ja tehokkuudesta.

Kuntapäättäjä

Yhdellä allekirjoituksella asiakkaamme voi siirtää kilpailuttamisvastuun Sarastialle maksutta. Palvelumme käyttäminen pienentää asiakkaamme taloudellisia ja lainsäädännöllisiä riskejä. Helppoa, vaivatonta ja kustannustehokasta!

Sopimuskäyttäjä

Kilpailutuksemme perustuvat aina asiakkaidemme tarpeisiin. Hyvä hankintasopimus tukee sopimuksen käyttäjää hänen omassa työssään ja säästää aikaa ydintoimintaan. Olemme asiakkaidemme tukena läpi sopimuskauden.

Palveluntuottaja

Sarastian yhteishankinnat avaavat ison asiakaspotentiaalin julkiselta sektorilta. Silti useimmat yhteishankintasopimuksemme palvelevat paikallisuutta ja pk-yrittäjyyttä. Yhdistämme julkisen sektorin hankintatarpeet parhaisiin markkinoilta löytyviin ratkaisuihin.

Tärkeimmät linkit

Asiakkaamme saavat lisätietoa hankintasopimuksistamme Sarastian extranetpalvelu Wäylästä. Sarastian pilvipalveluita käyttävät asiakkaat voivat kirjautua Wäylään omilla AD-tunnuksillaan; muille asiakkaille tunnukset tilataan erikseen osoitteesta hankinta(at)sarastia.fi

Ajankohtaiset hankinnat

Valmistelukauden alku

Sopimuskauden alku

Hankinnan kohde Sektori Valmistelukausi Sopimuskausi Lisätiedot

Liikennemerkit ja opasteet

Painotukset / laatu: Hinta 85%, Laatu 15%

Sisältyvät palvelut: Toimitukset ja asiakaspalvelu, mittatilaustyöt ja räätälöinnit

Osasopimukset: Ei

Hyvä tietää: Kaikkien merkkien ja opasteiden runkomateriaalina alumiini ja kiinnitystapa on läpikiinnitys. Kaikki merkit ja opasteet kiinnitys- ja pystytystarvikkeineen ovat standardin SFS-EN 12899-1 mukaan CE-merkittyjä ja täyttävät Suomen tieliikennelain ja -asetusten sekä liikenneviraston antamat määräykset.

Sektorit:

 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

Q2/16–Q1/17

Sopimuskausi

Q1/17–Q1/23

Lisätiedot
 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne
Q2/16–Q1/17 Q1/17–Q1/23 Lisätiedot

Liikennepolttonesteet

Painotukset / laatu: Hinta 75%. Laatu 25%

Hankinnan kohde: Liikennepolttonesteet (bensiinit ja dieselöljyt) sekä niiden ostoon tarkoitetut asiakaskohtaiset yrityskortit.
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu
Osasopimukset: Ei
Hyvä tietää: Hintakilpailussa huomioitu senttialennus ja reaalihinnat. Laatuvertailussa asemaverkoston saavutettavuus sekä yrityskorttien edullisuus, ominaisuudet ja luotettavuus.

Sektorit:

 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

Q4/16–Q3/17

Sopimuskausi

Q3/17–Q3/23

Lisätiedot
 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne
Q4/16–Q3/17 Q3/17–Q3/23 Lisätiedot

Sähkötoimitukset

Painotukset / laatu: Hinta 100%

Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu
Osasopimukset: Ei
Hyvä tietää: Sopimus ei sisällä sähkönsiirtoa. Sopimukseen sisältyy lisäksi kahden (1+1) vuoden optiokausi ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023

Sektorit:

 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne
 • Sisustus ja kiinteistönhoito

Valmistelukausi

Q1/17–Q4/17

Sopimuskausi

Q1/19–Q4/21

Lisätiedot
 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne
 • Sisustus ja kiinteistönhoito
Q1/17–Q4/17 Q1/19–Q4/21 Lisätiedot

Tuotanto- ja palvelukäyttöön tarkoitetut ajoneuvot

Painotukset / laatu: hinta 60 %, laatu 40 %

Hankintamenettely: avoin menettely, puitejärjestely viidessä (5) osakokonaisuudessa jokaisessa enintään viiden (5) toimittajan kanssa.
Osasopimukset: osakokonaisuus 1: ajoneuvot A1 & A2, osakokonaisuus 2: ajoneuvot B1 & B2, osakokonaisuus 3: ajoneuvot C1 & C2, osakokonaisuus 4: ajoneuvot D1 & D2, osakokonaisuus 5: ajoneuvot E1 & E2

Sektorit:

 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

Q1/18–Q4/18

Sopimuskausi

Q4/18–Q4/22

Lisätiedot
 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne
Q1/18–Q4/18 Q4/18–Q4/22 Lisätiedot

Ajoneuvohankinta- ja ajoneuvohallintapalvelut

Painotukset / laatu: Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Hankinnan kuvaus: Hankinnan tarkoituksena on saada hankintayksikön asiakkaille toimiva, monipuolinen, joustava ja kokonaisvaltainen ajoneuvohankinnan ja ajoneuvohallintapalveluiden ratkaisu,
jota hankintayksikön eri asiakkaat voivat hyödyntää kokonaan tai osissa. 
Hankintamenettely: Rajoitettu menettely, puitejärjestely osakokonaisuuksittain vain yhden toimittajan kanssa. Osakokonaisuuksien toimittaja voi olla sama toimittaja.
Sisältyvät palvelut: Ajoneuvohallinnan palvelut kattavasti
Osasopimukset: Osakokonaisuus 1: Ajoneuvot, osakokonaisuus 2: ajoneuvohallintapalvelut. 1. osakokonaisuus koskee ajoneuvojen hankintaa
eri hankintatavoilla ja 2. osakokonaisuus ajoneuvojen hallintapalveluita ja -järjestelmää.

Sektorit:

 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

Q1/20–Q4/20

Sopimuskausi

Q1/21–Q4/24

Lisätiedot
 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne
Q1/20–Q4/20 Q1/21–Q4/24 Lisätiedot

Lämmitys- ja moottoripolttoaineet säiliötoimituksina

Painotukset / laatu: Polttonestetuotteiden laatu ehdotonta, palvelun laatu lisäarvona. Hinnan osuus vertailussa n. 80%

Hankinnan kohteen kuvaus: Sopimuksen kohteena ovat lämmitys- ja ajoneuvopolttoaineet sisältäen polttoaineiden toimitukset säiliöihin asiakkaiden erikseen nimeämissä käyttöpaikoissa. Kilpailutettaviin tuotteisiin kuuluvat lämmitysöljyt, moottoripolttoöljyt, bensiinit ja dieselöljyt.

Sisältyvät palvelut: Pika-, pien- ja pyhätoimitukset. Tilaukset sekä päiväkohtaisten hintojen ylläpito verkkopalvelun kautta.

Hyvä tietää: Kilpailutus on huomioinut laajasti ekologisuuden esim. biodieselin, kuljetusten ja päästöraportoinnin osalta. Sopimuksessa on optiona bensiinituotteiden säiliötoimitusten hankinta. Kilpailutuksella on perustettu seudullisia osakokonaisuuksia.

Sektorit:

 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

Q1/20–Q4/20

Sopimuskausi

Q4/20–Q4/26

Lisätiedot
 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne
Q1/20–Q4/20 Q4/20–Q4/26 Lisätiedot

Ajankohtaista hankintapalveluista

Lisää ajankohtaisia