Sarastia hankintapalvelut

Hyvällä tarjouspyynnöllä saadaan hyvä sopimus, mutta sen laatiminen ei välttämättä ole helppoa. Autamme tekemään kilpailuttamisesta mahdollisimman mutkatonta – hankinnan onnistumisesta tinkimättä.

Julkiset hankintapalvelut

Kilpailutamme asiakasyhteisöjemme eri toimialoille kohdistuvia julkisia hankintoja laadukkaasti ja tehokkaasti sekä tietenkin hankintalain mukaisesti. Yhteishankinnoissa taklaamme asiakkaidemme kilpailutusvelvoitteet kevyesti ja huolehdimme kokonaisvaltaisesti sopimushallinnasta. Asiakaskohtaisissa konsultoinneissa toteutamme hankinnan juuri asiakkaamme toivomalla tavalla pitäen huolen prosessin lainmukaisuudesta ja tehokkuudesta.

Kuntapäättäjä

Yhdellä allekirjoituksella asiakkaamme voi siirtää kilpailuttamisvastuun Sarastialle maksutta. Palvelumme käyttäminen pienentää asiakkaamme taloudellisia ja lainsäädännöllisiä riskejä. Helppoa, vaivatonta ja kustannustehokasta!

Sopimuskäyttäjä

Kilpailutuksemme perustuvat aina asiakkaidemme tarpeisiin. Hyvä hankintasopimus tukee sopimuksen käyttäjää hänen omassa työssään ja säästää aikaa ydintoimintaan. Olemme asiakkaidemme tukena läpi sopimuskauden.

Palveluntuottaja

Sarastian yhteishankinnat avaavat ison asiakaspotentiaalin julkiselta sektorilta. Silti useimmat yhteishankintasopimuksemme palvelevat paikallisuutta ja pk-yrittäjyyttä. Yhdistämme julkisen sektorin hankintatarpeet parhaisiin markkinoilta löytyviin ratkaisuihin.

Tärkeimmät linkit

Asiakkaamme saavat lisätietoa hankintasopimuksistamme Sarastian extranetpalvelu Wäylästä. Sarastian pilvipalveluita käyttävät asiakkaat voivat kirjautua Wäylään omilla AD-tunnuksillaan; muille asiakkaille tunnukset tilataan erikseen osoitteesta hankinta(at)sarastia.fi

Ajankohtaiset hankinnat

Valmistelukauden alku

Sopimuskauden alku

Hankinnan kohde Sektori Valmistelukausi Sopimuskausi Lisätiedot

Vuokrattavat rakennuskoneet ja -laitteet 2021 325725

Painotukset / laatu: Puitejärjestelyssä painotetaan toimitusnopeutta, laiterepertuaaria ja laitteiden toimintavarmuutta sekä toiminnan yleistä ekologisuutta.

Hankinnan sisältö: Hankinta sisältää kattavasti erilaiset ilman käyttäjää vuokrattavat rakennuskoneet ja -laitteet sekä telineet ja nostimet.

Sisältyvät palvelut: Noutopisteet, toimitukset perille rahti purettuna, laitteiden puhdistus-, huolto- ja korjauspalvelut, opastus laitteiden käyttöön

Hyvä tietää:
Hankinta on jaettu alueellisiin osakokonaisuuksiin.

Sektorit:

 • Rakentaminen ja teollisuus

Valmistelukausi

Q1/21–Q2/21

Sopimuskausi

Q3/21–Q3/25

Lisätiedot
 • Rakentaminen ja teollisuus
Q1/21–Q2/21 Q3/21–Q3/25 Lisätiedot

Sähköinen arkistoratkaisu tiedonohjauksella ja asiakirjojen digitointi- eli skannauspalvelu 2021 316165

Painotukset / laatu: Laatu 30% Hinta 70%

Hankinnan sisältö: Hankinta koostuu kahdesta itsenäisestä osakokonaisuudesta, joita ovat 1. sähköinen arkistoratkaisu tiedonohjauksella ja 2. fyysisten asiakirjojen digitointi- eli skannauspalvelu.

Sisältyvät palvelut: Asiakkaan on mahdollista sitoutua yhteen tai molempiin osakokonaisuuksiin. Esim. jos asiakkaalla on käytössään jo sähköinen arkisto, voi asiakas sitoutua hankintaan vain digitointipalvelun osalta. Hankinnassa kilpailutetaan sähköinen arkistoratkaisu, joka noudattaa Kansallisarkiston SÄHKE2-vaatimuksia ja määrityksiä. Erilaiset yleiset käytössä olevat rajapinnat ja integraatiot huomioidaan osana tarjousvertailua.

Hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä. Palvelumaksuprosentti on 1%, jonka osakokonaisuuteen valittu toimittaja tilittää Sarastia Oy:lle. Asiakkaille yhteishankinta ja siihen sitoutuminen (tai optioasiakkaaksi) on veloituksetonta.

Hyvä tietää: Mikäli yhteishankintaan ei saada riittävästi asiakasvolyymia, voi Sarastia toteuttaa hankinnan ns. kertahankintana asiakaskohtaisesti, asiakkaan kulloinkin vaatiman osakokonaisuuden osalta.

 

Sektorit:

 • ICT

Valmistelukausi

Q1/21

Sopimuskausi

Q1/22

Lisätiedot
 • ICT
Q1/21 Q1/22 Lisätiedot

Vuokrattavat elementtirakennukset 2021 349398

Painotukset / laatu: Hankinnassa painotetaan rakennuksen elinkaaren aikaista muuntojoustavuutta

Hankinnan sisältö: Siirtokelpoisten elementtirakennusten rakennuttaminen ja hankinta vuokraamalla, leasingvuokrauksella tai Tilaajan taseeseen ostettuna

Hyvä tietää: Kaikki rakennukset on suunniteltu ja rakennettu muuntojoustaviksi ja pysyvän rakentamisen määräysten mukaisiksi. Toimittajilta saa ratkaisut myös avaimet käteen -pakettina sisältäen: tarvittavien lupa-asiakirjojen laadinnan, tontin pohjatyöt ja kunnallistekniikan rakentamisen tontilla, rakennusten toimitus ja pystytys, vuokrakauden aikainen huolto- ja ylläpitopalvelu sovitussa laajuudessa sekä rakennuksen purku, pois kuljetus sekä tontin ennallistaminen. Rakennukset perustuvat muunneltaviin moduuleihin, joista tilaaja voi määrittää tarvitsemansa kokonaisuuden tarvitsemillaan varusteilla ja julkisivuratkaisuilla. Rakennus tai osa sen moduuleista on siirrettävissä toiseen vastaavaan rakennukseen tai sijaintiin.

Tilaaja hankkii rakennukset suorittamalla minikilpailutuksen puitesopimuksen reunaehtojen mukaan.

Sopimusmalli: Puitejärjestely viiden toimittajan kanssa.

Sektorit:

 • Rakentaminen ja teollisuus

Valmistelukausi

Q1/21–Q3/21

Sopimuskausi

Q4/21–Q3/25

Lisätiedot
 • Rakentaminen ja teollisuus
Q1/21–Q3/21 Q4/21–Q3/25 Lisätiedot

Päivittäistavaraostojen maksukortit 2021 324860

Painotukset / laatu: Tarkentuu

Hankinnan sisältö: Maksukortti, jolla asiakasyhteisö voi tehdä määrättyihin tuoteryhmiin kohdennettuja ostoja päivittäistavarakaupoista. Päivittäistavarakaupan omalla maksukortilla tilaajat voivat tehdä määrätyissä myymälöissä organisaatiotilille kohdistettavia ostoja, jolloin ostot laskutetaan ostavalta organisaatiolta.

Hyvä tietää: Kilpailutuksessa huomioidaan

 • Paikallinen asiointi
 • Sopimustekninen joustavuus (ei päällekkäisyyksiä tai turhia raja-aitoja)
 • Laskutuksen toimivuus

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 17.12.2021 mennessä.

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Muut
 • Ruokapalvelut ja elintarvikkeet

Valmistelukausi

Q1/21–Q3/21

Sopimuskausi

Q3/21–Q4/25

Lisätiedot
 • Muut
 • Ruokapalvelut ja elintarvikkeet
Q1/21–Q3/21 Q3/21–Q4/25 Lisätiedot

Kirjaston kirjat 2021 324942

Hankinnan sisältö: Hankinta sisältää mm. kotimaisen yleisen kirjallisuuden ja siihen liittyvän AV-materiaalin, ulkomaisen englanninkielisen kirjallisuuden, ulkomaisen ruotsinkielisen kirjallisuuden, ulkomaisen muun kielisen kirjallisuuden, kotimaiset ja ulkomaiset nuotit ja kotimaiset äänikirjat.

Sisältyvät palvelut: Hankinnassa selvitetään mahdollisuutta käyttää hankintaportaalia, jonka kautta tilaukset tehdään aineistotoimittajille.

Hyvä tietää: Tavoitteena on, että uusi sopimus on voimassa tammikuussa 2022.

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri

Valmistelukausi

Q1/21–Q3/21

Sopimuskausi

Q1/22

Lisätiedot
 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri
Q1/21–Q3/21 Q1/22 Lisätiedot

Tieterät 2021 321751

Sisältyvät tavarat: Tieterät ja oheistarvikkeet, kuten erilaiset hammasterät, reikäterät ja tasaterät sekä näihin liittyvät asennuskiilat, pultit, laippamutterit ja kiilatapit.

Sisältyvät palvelut: Toimitukset ja asiakaspalvelu.

Osasopimukset: Ei

Hyvä tietää: Valtakunnallinen kahden toimittajan puitejärjestely, tuotteet toimitetaan asiakkaan tiloihin. Alle 1500 € tilausten toimituskulut veloitetaan asiakkaalta toteutuneiden kustannusten mukaan, vähintään 1500 € arvoiset tilaukset toimitetaan rahtivapaasti.

Sektorit:

 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

Q1/21–Q4/21

Sopimuskausi

Q4/21–Q4/25

Lisätiedot
 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne
Q1/21–Q4/21 Q4/21–Q4/25 Lisätiedot

Ajankohtaista hankintapalveluista

Lisää ajankohtaisia

Tilaa uusinta tietoa kunta-alan tapahtumista

Tilaa uutiskirje