Siirry sisältöön

Digimentalisti-ohjelma auttaa sarastialaisia kehittymään

Sarastia saa uutta kehityssuuntaa toiminnalleen jo KuntaProssa alkaneen sisäisen Digimentalisti-ohjelman tuloksena. Kehitysyksikön innovaatiopäällikkö Janne Papunen kertoo, miten työ tulee jatkossa vaikuttamaan sekä henkilökuntaan että asiakkaisiin.

Digimentalisti-työ aloitettiin KuntaProssa syksyllä 2018, jolloin henkilökunnalle toteutettiin digitalisaatioon liittyvä kysely. Tarkoituksena oli ottaa digi yhtiössä haltuun niin, että jokainen olisi asiassa tietyllä tasolla osaamisessaan.

Henkilökunta vastasi muun muassa kysymyksiin siitä, miten automatisaatio on vaikuttanut heidän työhönsä, millainen olisi heidän unelmatyönsä ja millaiset odotukset heillä on tulevaisuuden työtään kohtaan. Kyselyn tulokset toimivat pohjana Digimentalisti-ryhmän työskentelylle. Ryhmään oli ollut avoin haku ja siihen lähti mukaan noin 15 henkilöä. Heidän tehtävänään oli kyselyn tulosten pohjalta pohtia digitalisaation vaikutuksia syvemmin. Sari Eskelinen teki aiheesta samalla opinnäytetyötään ja toimi projektin suunnittelijana ja valmistelijana. Työssä oli vahvasti tuolloin mukana myös silloinen kehitysjohtaja Esa Sairanen. Sen jälkeen vetovastuussa on jatkanut innovaatiopäällikkö Janne Papunen.

– Digimentalistit jaettiin pienryhmiin pohtimaan esiin tulleita ideoita ja kysymyksiä, kuten miten työntekijät on digimurroksessa huomioitu ja miten heidät pitäisi huomioida. Sieltä lopulta yhteenvedossa nousi esiin suurempia nostoja, joita viedään nyt ja jatkossa eteenpäin käytännössä, Papunen kertoo.

Työn tuloksena syntyi neljä kokonaisuutta, jotka toimivat toiminnan ohjenuorina.

  1. Perustetaan Arjen digimentalistit -ryhmä: Ohjelma alkaa syksyllä 2019 ja se on jatkuvaa kehitystyötä, säännöllisiä tapaamisia ja raportointia. Ryhmän, jossa on noin 20–30 henkilöä, tarkoituksena on olla Sarastiassa yhdistävä tekijä erityisesti keskijohdon ja henkilökunnan välillä sekä eri yksiköiden ja maantieteellisesti eri puolilla sijaitsevien toimipisteiden välillä.– Tavoitteena on, että digimurros olisi positiivinen asia, henkilökuntaa kuunnellaan ja tuetaan ja toimitaan yhteisen mallin mukaan yli organisaatiorajojen, Papunen tarkentaa.
  1. Ideakori: Hyviä ideoita yhtiössä riittää, mutta ne hukkuvat usein ideoiden kaatopaikalle. Ideoilla ei ole ollut paikkaa, jossa ne tulisivat näkyviksi ja niiden kehittäminen lähtisi etenemään. Ideakorin pohjana tulee toimimaan Viima-työkalu, joka on visuaalinen väline ideoiden esittämiseen. Viimassa henkilökunnasta kuka tahansa voi esittää ideoita ja niitä voidaan äänestää.
  1. Loistavat työntekijät: Organisaatio tukee henkilökunnan osaamista ja kehittymistä. Varmistetaan perusresurssit, kuten työvälineet, työpisteet ja työaikaan liittyvät käytännöt. Mahdollistetaan urapolut ja tehdään osaaminen näkyväksi niin, että sisäisesti tiedetään kuka osaa mitäkin.– Tähän kuuluvat myös arvot ja työkulttuuri, tasa-arvoisuus ja työn arvostus. Me kaikki haluamme olla osa isompaa tarinaa ja että työllämme on merkitystä. Yhtä lailla tähän kuuluvat hyvät käytöstavat ja toimivat palaverikäytännöt. Tavoitteena on kehitysmyönteinen ja positiivinen ilmapiiri, Papunen sanoo.
  1. Asiakkaat edellä: Yhtiössä panostetaan asiakkaisiin toden teolla ja siihen kuuluu paljon erilaisia toimenpiteitä. Esimerkiksi kasvatetaan asiakastyytyväisyyttä, osallistetaan asiakkaat kehitystyöhön ja innovointiin sekä tuotetaan heille erinomaisia palveluja. Yhdenmukaistamisen mallit otetaan käyttöön eri tuotteiden ja palveluiden kohdalla. Kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että pidetään huolta vanhoista asiakkaista.

 

Kuva: Innovaatiopäällikkö Janne Papunen luotsaa Digimentalisti-ohjelmaa seuraavaksi käytännön tasolle. 

Ajankohtaista