Siirry sisältöön
Terhi Vainikkala

Compliance täydentää Sarastian hallintoa ja sisäistä valvontaa

Hyvää hallintoa on kehitetty Sarastiassa määrätietoisesti aina toiminnan alusta lähtien. Hyvän hallinnon voidaan katsoa olevan luottamuksen tukiranka, joka varmistaa, että yritys toimii lakien ja asetusten mukaisesti. Samalla tehokas hallinto auttaa Sarastiaa keskittymään sen ydintehtäviin.

In house -yhtiöiltä edellytetään läpinäkyvyyttä

Sarastia on julkisoikeudellisten yhteisöjen omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa palveluita omistajilleen. Julkisomisteisilta osakeyhtiöiltä edellytetään läpinäkyvyyttä – in house -rooli tuo mukanaan erityisiä vaatimuksia korostetun huolellisuusperiaatteen, avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden noudattamisessa sekä yhtiötä koskevan lainsäädännön ja hyvän hallintotavan soveltamisessa.

In house -yhtiönä Sarastia on samalla hankintalain mukainen sidosyksikkö, jolta hankintayksiköt eli kaupungit, kunnat ja hyvinvointialueet voivat ostaa palveluita ilman kilpailutusta. Hankintayksikön määräysvalta toteutuu Sarastiassa neuvottelukunnan ja yhtiökokouksen kautta.

Jokaisella Sarastian osakkeenomistajalla on yhtäläinen oikeus osallistua neuvottelukunnan kokouksiin ja yhtiökokouksiin, jonka myötä heillä on mahdollisuus vaikuttaa Sarastiassa tehtäviin päätöksiin. Näiden kokousten materiaalit ja pöytäkirjat ovat myös julkisesti nähtävillä Sarastian verkkosivuilla.

Compliancella täydennetään hallintoa ja sisäistä valvontaa

Hyvää hallintoa kehitetään Sarastiassa edelleen eteenpäin. Tämän työn jatkumona päätettiin perustaa Compliance-toimi, jonka myötä Sarastian ensimmäinen Chief Compliance Officer Terhi Vainikkala aloitti tehtävässään elokuussa.

”Compliance on osa sisäistä valvontaa ja se on kehittynyt lakiasioiden, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen välimaastoon. Sen tarkoitus on varmistaa, että liiketoimintaa harjoitetaan sääntelyn mukaisesti”, Vainikkala kertoo.

”Julkishallinnon omistamien yhtiöiden kohdalla tulee kiinnittää erityistä huomiota korruption torjuntaan. Tämä voi näyttäytyä esimerkiksi hyvä veli -verkostoina, päätöksenteon kaksoisrooleina tai intressiristiriitoina. Lähtökohtaisesti ihmiset haluavat toimia työelämässä oikein, mutta epäeettisten tilanteiden tunnistaminen ja niihin reagointi ei ole aina helppoa – tästä syystä menettelytapoihin, ohjeisiin ja prosesseihin on kiinnitettävä erityistä huomiota”, Vainikkala toteaa.

Ajankohtaista