Siirry sisältöön
Tämä juttu on julkaistu alun perin KuntaPro Oy:n sivustolla

Varkaus luottaa jatkossa Kuntari-tietoon

 – Tarvitsimme uuden ketterän ja monikäyttöisen raportointityökalun, jolla saamme kehitettyä talous- ja henkilöstöraportointiamme strategian tavoitteiden mukaisesti. Haluamme kehittää tiedolla johtamista kaikilla organisaation tasoilla, kertoo Varkauden kaupungin talousjohtaja Helena Pitkänen.

Minkälainen Varkauden lähtötilanne oli eli mihin tarpeisiin lähditte hakemaan uutta ratkaisua?

Olemme laatineet raportteihin tarvittavat tiedot tähän saakka Officen työkaluohjelmilla. Meillä ei ole ollut käytössämme erillistä raportointiohjelmaa, joka yhdistäisi eri datalähteiden tiedot, kuten esimerkiksi talous- ja henkilöstötiedot.

Otimme vuoden 2016 alusta käyttöön uudet talous- ja henkilöstöhallinnon sovellusohjelmat, joista saatavaa dataa haluamme hyödyntää laajemmin niin kaikissa talousraporteissa kuin myös henkilöstöraportoinnissa.

Miksi valitsitte Kuntarin – miten se erosi muista vastaavista järjestelmistä?

Kuntarissa on hinta-laatusuhde kohdallaan. Se on on monikäyttöinen ja ketterä järjestelmä, joka sopeutuu hyvin organisaation eri tarpeisiin, mahdollistaa talousosaamisen ja tiedon ymmärtämisen lisäämisen jokaisella organisaation tasolla toimintaa ja palveluja kehitettäessä.

Halusimme toimivan tiedolla johtamisen työkalun, jossa on valmiina moduulit meidän tulevaisuuden tarpeitamme varten.

Kuntari on tarkoitus ottaa käyttöön kesään mennessä. Minkälaiset odotukset ja tavoitteet teillä on Kuntarin suhteen?

Tavoitteemme on, että jokainen esimies ottaa Kuntarin käyttöön omassa työssään ja hyödyntää sitä kehittäessään prosesseja, toimintaa ja palveluja oman porukkansa kanssa.

Toisaalta haluamme hyödyntää Kuntaria päätöksenteon välineenä valmistautuessamme tuleviin muutoksiin ja rakentaessamme tulevaisuuden Varkautta. Päätöksentekoon tarvitaan jalostettua ja analysoitua tietoa, jota Kuntari meille tuottaa.

Haluamme myös, että jokainen työntekijä ymmärtäisi tiedolla johtamisen merkityksen omassa työssään. Meidän kaikkien tulee osata hyödyntää Kuntarista saatavaa tietoa valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamisessa.

Teillä on käytössänne moduulit HR, talous ja ennakointimalli. Miten aiotte käytännön tasolla hyödyntää tiedolla johtamista ja Kuntaria näillä osa-alueilla?

Kehitämme talous- ja henkilöstöraportointia strategian tavoitteiden mukaisesti. Jalostamme ja analysoimme tietoa päätöksenteon pohjaksi. Haluamme kehittää talousosaamisen merkityksen ymmärtämistä eri toimialoilla. Lisäksi hyödynnämme ajan tasalla olevaa viranomaistietoa kehittäessämme palveluja ja ennakoidessamme palvelutarpeen ja talouden kehittymistä.

Tulevaisuudessa voimme ottaa käyttöön lisää valmiina olevia moduuleita ja hyödyntää Kuntaria muun muassa tuotteistamisessa, tuottavuus- ja yksikkökustannuslaskennassa sekä kehittäessämme strategian mukaisesti viestintää esimerkiksi taloudesta ja henkilöstötiedoista asukkaille ja muille kohderyhmille.

Myös tilastointimuutokset edellyttävät tiedon käsittelyn ja raportointijärjestelmien kehittämistä.

Kuntien haasteet – miksi tiedolla johtaminen on tänä päivänä tärkeää?

Tulevat rakenteelliset muutokset muuttavat kuntakenttää ennen näkemättömän paljon. Kunnat joutuvat kehittämään ja sopeuttamaan toimintaansa muuttuneeseen toimintaympäristöön.

Tiedolla johtaminen mahdollistaa uusien toimintatapojen käyttöönoton sekä prosessien ja palvelujen kehittämisen kustannustehokkaasti.

Tiedolla johtaminen luo myös tehokkuutta koko organisaatioon, se auttaa reagoimaan nopeasti muutoksiin ja kohdentamaan käytössä olevat resurssit sekä voimavarat oikein.

 

Liittyvät referenssit