Siirry sisältöön
Tämä juttu on julkaistu alun perin KuntaPro Oy:n sivustolla

Vantaan kaupunki seuraa työturvallisuutta jatkossa WPro-työturvallisuusjärjestelmän avulla

Vantaan kaupunki otti vuodenvaihteessa käyttöönsä Awanic Oy:n kehittämän WPro – työturvallisuus- ja raportointijärjestelmän, jonka KuntaPro on kilpailuttanut asiakkaittensa käyttöön. Järjestelmästä otettiin käyttöön työturvallisuusosio sekä riskiarviointilomakkeisto, jolla arvioidaan työpaikan työoloja. WPro on nimetty Vantaalla TUTKAksi.

Vantaan kaupungin WPro-käyttöönottoprojektin aloituspalaveri pidettiin syyskuussa 2017. Vantaan kaupunki valitsi KuntaPron palveluntuottajakseen WPron osalta ja projekti siirrettiin tuotantoon 1.1.2018.

Projektin aikana järjestelmän yhteyteen kehitettiin uutena lisäosana varhaiskasvatukseen sopiva kiinnipitoilmoitus. Uusi ilmoituslomake monipuolistaa WPro- järjestelmää ja samalla mahdollistaa entistä kattavamman varhaiskasvatuksen työturvallisuuden seurannan, kehittämisen ja raportoinnin.

– Varhaiskasvatuksen kiinnipitotilanteiden kirjaamisella voidaan mm. seurata tilanteiden määrää. Kiinnipitotilanteet ovat potentiaalisia työtapaturmatilanteita, joten kiinnipitotilanteiden seuraaminen samassa järjestelmässä työturvallisuusilmoitusten kanssa on mielekästä. Samasta tilanteesta voi olla tarve kirjata työtapaturmailmoitus sekä kiinnipitoilmoitus. WPron avulla kirjaaminen onnistuu yhdellä kertaa, Vantaan kaupungin työhyvinvointikonsultti Kaisa Paajanen kertoo.
– Kiinnipitoa ei määritellä lainsäädännössä, mutta Vantaalla on ohjeet kiinnipidoista ja niiden kirjaamisesta sekä seurannasta. Lähtökohtana on, että kiinnipito on viimesijainen keino, koska se on jo lapsen perusoikeuksien rajoittamista. Kun tapahtuma täytyy kirjata, tulee myös perusteet pohdittua ja kirjattua. Näin myös mahdollisiin huoltajien kysymyksiin tai selvityksiin löytyy dokumentaatio. Kirjaaminen on tärkeää myös henkilökunnan oikeusturvan kannalta.

 

Vantaan kaupunki on ottanut seuraavat osiot käyttöönsä WProsta. Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä.

 

 

WProsta TUTKAksi

Yhteistyö KuntaPron asiantuntijoiden sekä Vantaan kaupungin kanssa sujui erittäin hyvin ja sai kiitosta.
– Oli hienoa saada sähköinen, kokonaisvaltainen työturvallisuusjärjestelmä eri toimijoiden yhteiseen käyttöön. Järjestelmän käyttäjinä on koko henkilöstön, esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön lisäksi myös työterveyshuolto, Vantaan kaupungin työsuojelukonsultti Anne Vuorio kertoo.
– Nimesimme järjestelmän TUTKAksi, sillä se kokoaa tiedot turvallisuushavainnoista, työtapaturmista, riskienarvioinneista sekä työterveyshuollon tekemistä työpaikkaselvityksistä. TUTKAn kokoamien tietojen pohjalta on hyvä jatkaa työturvallisuustyötä.

WPro lyhyesti

WPro on työturvallisuusjärjestelmä, joka mahdollistaa seuraavat asiat:

  • läheltä piti -tilanteiden, työtapaturmailmoitusten ja työturvallisuushavaintojen sekä turvallisuuteen liittyvien kehittämisehdotusten sähköisen ilmoittamisen, esimieskäsittelyn, reaaliaikaisen raportoinnin ja tilastoinnin
  • työtapaturmatietojen siirron sähköisesti vakuutusyhtiöön
  • työolojen arvioinnin/ vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin sekä tarvittavien toimienpiteiden määrittämisen ja vastuuttamisen
  • yhteisen alustan riskien arviointiin ja työterveyden lakisääteiseen työpaikkaselvitykseen
  • monipuoliset raportit ja tilastot työturvallisuustoimijoille, esimiehille, työterveyshuollolle, työhyvinvoinnista vastaaville sekä johdolle
  • lisäominaisuutena yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa kehitetty, varhaiskasvatukselle suunnattu kiinnipitoilmoitus

Kukin osa-alue voidaan kytkeä päälle tai pois käyttäjäorganisaation toiveiden mukaisesti.

Haluatko kuulla lisää WProsta? Ota yhteyttä!

Ari Räsänen, palvelujohtaja (henkilöstöpalvelut)
050 501 7562/ ari.rasanen(a)kuntapro.fi

Sirkka Hulkko, henkilöstöasiantuntija
050 341 4602/ sirkka.hulkko(a)kuntapro.fi

Liittyvät referenssit