Siirry sisältöön

Sarastia Kuntaperinnän avulla tasapuolista kohtelua

Kauniaisten kaupunki otti Sarastia Kuntaperinnän (tuolloin vielä Kuntaperintä Oy) palvelut käyttöön vuonna 2017. Aiemmin toimintatapana oli ollut, että eri toimialoilla yksiköt itse vastasivat perinnästä. Tämä tehtiin eri tavalla riippuen yksiköstä, usein perinnästä vastasi joku oman toimensa ohella. Joissakin yksiköissä oli ongelmia, henkilövaihdosten myötä tiedot ja taidot eivät aina siirtyneet uusille työntekijöille.

– Pahimmillaan perintä saattoi jäädä pitemmäksi aikaa tekemättä kokonaan, muistelee talousjohtaja Mikael Boström.

– Lähtökohtana vaihdoksessa oli tasapuolinen kohtelu, ja työajan vapauttaminen muihin kuntalaisten palveluihin, sanoo hallintopäällikkö Camilla Söderström.

– Jos laskuja ei makseta, siirtyvät ne muiden kuntalaisten maksettaviksi, Söderström jatkaa.

 

Sarastia Kuntaperinnän lisäksi pyydettiin tarjous toiseltakin yritykseltä, jonka palvelut olivat suunnilleen samalla tasolla. Asian ratkaisi kuitenkin se, että Kauniainen päätti liittyä Sarastian omistajaksi, jolloin kustannuksissa säästettiin selkeästi.

– Sarastian ohjelma ja käyttöliittymä myös vakuuttivat, Boström sanoo ja jatkaa:

– Lisäksi Sarastian kotimaisuus oli arvona hyvä, vaikka se ei luonnollisesti voinut lain mukaan olla valintakriteeri.

 

Uudesta palvelusta tiedotettiin ajoissa mm. KaunisGrani-lehdessä ja kotisivuilla. Laskuihin laitettiin myös etukäteen tieto tulevasta muutoksesta. Kauniaisten kokemuksen mukaan Sarastia Kuntaperinnältä tuli hyvin apua ja neuvoja siirtymävaiheessa ja palvelu oli hyvin ystävällistä.

– Alkuun tuli vielä kaupungille puheluita laskuista, mutta melko nopeasti ihmiset oppivat soittamaan Sarastialle, kertoo Söderström.

Kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento muistelee, että siirtymävaihe oli aluksi hieman työläs.

– Osasyy oli kyllä se, etteivät kaikki laskutustiedot olleet ajan tasalla, mikä tietenkään ei ollut Sarastian vika. Sarastia ei kuitenkaan perinyt tästä johtuneesta ylimääräisestä työstä palkkioita, hän jatkaa.

Perinnän ja selvittämisen yhteydessä saatiin kuitenkin tiedot päivitettyä ja ensimmäisen kierroksen jälkeen ei enää tullut palautteita juuri lainkaan. Nykyään pysytään aikatauluissa, perintä toimii ja tuloja tulee.

 

Tällä hetkellä Sarastia Kuntaperintä hoitaa käytännössä kaikki Kauniaisten perintätoimet. Filipsson-Korento toteaa, että palvelu pelaa hyvin:

– Prosessi jatkuu ilman katkoksia, mikä johtuu toki siitä, että Sarastia Kuntaperinnän henkilöt hoitavat perintää päätyökseen. Toimii paremmin ja tehokkaammin, kuin jos itse tehtäisiin.

Boströmin mukaan joistakin laskuista tulee vielä Sarastialta kyselyitä, mutta tapaukset ovat sellaisia, ettei ilman kyselyä niitä pystytä selvittämään. Tärkein muutos verrattuna entiseen liittyy Söderströmin mukaan kuitenkin asiakkaisiin eli kauniaislaisiin:

– Kaikkia asiakkaita käsitellään samalla tavalla, tasa-arvoisesti, tasapuolisesti.

Jos pitäisi suositella Sarastiaa asteikolla 4–10, kolmikko antaa lyhyen harkinnan jälkeen yhdeksän ja puoli.

Liittyvät referenssit