Siirry sisältöön
Tämä juttu on julkaistu alun perin Kunnan Taitoa Oy:n sivustolla

Kuntatieto-ohjelma – parempaa tietoa nopeammin ja laadukkaammin

”Nykyinen Tilastokeskuksen kautta tehtävä kuntien taloustietojen keruu ei tue riittävästi julkisen hallinnon johtamista, koska tilastotiedot ovat käytettävissä lähes vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä. Tiedon tarkkuus ja vertailtavuus ei myöskään ole riittävä johtamisen tarpeisiin”, Kuntatieto-ohjelman projektipäällikkö Jani Heikkinen valtiovarainministeriöstä sanoo.

Ongelman ratkaisemiseksi valtiovarainministeriö käynnisti Kuntatieto-ohjelman, jonka tavoitteena on kehittää valtion ja kuntien taloutta ja tuottavuutta kuvaavan tiedon laatua ja ajantasaisuutta. Ohjelma ajoittuu vuosille 2012-2019. Taitoa on osallistunut Kuntatieto-ohjelman sisältöjen määrittely- ja hanketyöhön. Taitoan asiakkaat tulevat saamaan käyttöönsä Kuntatieto-ohjelmassa tuotetut hyödyt.

Yhteiset käsitteet tuottavuuden arviointiin

Heikkisen mukaan tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kuntatieto-ohjelmassa syntyy yhteiset tietomääritykset ja suositukset kuntien tililuettelolle, tehtävä-, palvelu- ja toimipaikkaluokituksille sekä yhteiset toimintamallit tietojen tuottamiseen ja raportointiin. Tavoitteena on tietojen keruun ja käyttöönsaannin nopeutus nykyisestä 11 kuukaudesta puoleen vuoteen. Tulevaisuudessa nykyiset web-pohjaiset tiedonkeruulomakkeet muuttuvat automatisoiduiksi sähköisiksi tiedonsiirroiksi. Vuoden 2015 tietojen keruu tapahtuu vielä Tilastokeskuksen uusitulla web-lomakkeella.

”Vuoden 2015 alussa julkaisemme JHS-tililuettelomallin, joka korvaa aikaisemmin käytössä olleen Kuntaliiton tililuettelon. Kevään 2015 aikana luomme tehtävä-, palvelu- ja toimipaikkaluokitukset.”

Yhteiset tiedon tuottamiseen rakennetut standardit ja automaattinen raportointimalli mahdollistavat tulevaisuudessa kaksisuuntaisen toiminnan kunnan ja valtion välillä. Vertailutieto on kuntien käytössä nykyistä nopeammin. Kunnat voivat hyödyntää vertailutietoa esimerkiksi talousarvioinnin valmistelussa.

Piloteissa syntyvät uudet toimintamallit

Heikkisen mukaan uudet toimintamallit syntyvät piloteissa, joita tällä hetkellä on käynnissä Mikkelissä, Turussa ja Espoossa. Taitoa ja Mikkelin kaupunki kehittävät yhteistyössä uutta toimintamallia taloustietojen raportointiin.

”Rakennamme digitaalista Mikkeliä. Haluamme olla edelläkävijöitä digitaalisuuden lisäämisessä. Luomme pilotissa tietomallit organisaation johtamiseen ja viranomaisraportointiin, jotka voimme siirtää kuntien yhteiseen käyttöön taloustietojen raportoinnissa Tilastokeskukselle,” Mikkelin kaupungin talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen kertoo.

Turun kaupunki pilotoi tiedonhallintaa sivistystoimialalla.

”Haluamme avata tietojohtamisen isoa kokonaisuutta selvittäen, millaisella tiedolla on oikeasti merkitystä, miten asioita voi tehdä kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti”, projektipäällikkö Mari Siimar sanoo.

Lisätietoja:

Kuntatieto-ohjelma 
Yhteentoimivuus
JHS suositukset
Kuntien ja kuntayhtymien taloustilastojen uudistus
TIEKE Hankkeet

Liittyvät referenssit