Siirry sisältöön
Tämä juttu on julkaistu alun perin KuntaPro Oy:n sivustolla

KuntaPro on Satakunnan ja Kanta-Hämeen neuvottelukumppani talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden osalta

Valtion toistaiseksi omistama ja maakuntauudistuksen jälkeen maakuntien omistukseen siirtyvä talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluyhtiö Hetli Oy on tullut mukaan tukipalvelukeskusteluihin vähintäänkin koordinoivana osapuolena. Maakuntien oli ilmoitettava joulukuun 9. päivään mennessä, miten ne järjestävät tukipalvelunsa tulevaisuudessa.

Maakunnat ovatkin tehneet kuluvan loppuvuoden aikana linjauksiaan kumppanuuksista tai tuotantomalleistaan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluissa. KuntaPro Oy valittiin kyseisten palveluiden osalta neuvottelukumppaniksi sekä Kanta-Hämeessä että Satakunnassa.
–  Vaikka KuntaPron juuret ovatkin Hämeenlinnan ja Porin talouspalvelukeskusten fuusion kautta syvästi näissä maakunnissa kiinni, emme ole pitäneet valintaa maakuntien tulevaksi kumppaniksi mitenkään itsestään selvyytenä. Eteneminen valintaprosessissa on osoitus siitä, että olemme pystyneet tuottamaan tukipalvelut tehokkaasti ja tuottaneet säästöjä asiakkaillemme jatkuvana trendinä, KuntaPron asiakkuusjohtaja Tero Karinti linjaa.

Yhden luukun kautta

Seuraavaksi maakuntien osalta vuorossa ovat tarkemmat yhteistyöneuvottelut ja valmistautuminen väliaikaishallinnon pystyttämiseen kesällä 2018. Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut siirtyvät valitun kumppanin tuotettavaksi vuoden 2020 alusta. Sitä ennen edessä ovat mittavat esivalmistelut ja maakunnan kokonaistilanteen kartoittaminen.
–  Maakuntien ja niiden alueella olevien kuntien yhteinen etu on varmistaa mahdollisimman kokonaisvaltainen tukipalvelurakenne. Tämä tarkoittaa, että tulevan maakunnan ja kuntasektorin tukipalvelut on järkevää hoitaa yhteistyössä yhden toimijan kautta, Karinti sanoo.

KuntaPro käy parhaillaan kattavia neuvotteluita kuntien kanssa, jotta saataisiin muodostettua mahdollisimman isoja tukipalvelukokonaisuuksia.
– Tämä mahdollistaa palveluiden tehokkaan tuottamisen paitsi maakunnille, myös etenkin kunnille, joiden volyymit pienenevät merkittävästi muutoksen myötä. Näin varmistetaan alueellisten työpaikkojen pysyvyyttä ja jopa mahdollista kasvua, Karinti jatkaa.

Katse pidemmälle

KuntaPro on edelleen mukana neuvotteluissa myös useiden muiden maakuntien kanssa valtakunnallisesti. Erityistä kiinnostusta on herättänyt KuntaPron kyky tuottaa palvelut investoinneiltaan kevyinä pilvipalveluna sekä modernin ympäristön mukanaan tuomat robotiikan hyötymahdollisuudet.
–  Maakuntien on syytä katsoa ratkaisuissaan pidemmälle tulevaisuuteen, eikä vain varmistaa tukipalveluitaan vuonna 2020. Kiitämmekin Kanta-Hämeen ja Satakunnan pitkäkatseisuutta asian suhteen, ja toivomme tietysti, että myös muualla Suomessa osataan ottaa muutoksesta täysi hyöty irti, Karinti sanoo.

Liittyvät referenssit