Siirry sisältöön
Tämä juttu on julkaistu alun perin Kunnan Taitoa Oy:n sivustolla

Eksote – Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Eksotella on ollut  Taitoan HR-raportointityökalu strategisen henkilöstöjohtamisen tukena vuodesta 2012

Taitoan HR-raportointityökalu tarjoaa ajantasaista, luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa (mm. sairauspoissaolot ja henkilötyövuosien analyysit), organisaatiotason ja kustannuspaikkakohtaisen tavoiteasetannan, vertailutietoja vastaavista organisaatioista ja henkilöstön historia- ja nykytiedot budjetoinnin tueksi.

HR-raportointi tukee päivittäistä esimiestyötä ja johtamista, henkilöstöresurssien allokointia, henkilöstökulujen seurantaa ja budjetointia ja strategisten tavoitteiden määrittelyä ja saavuttamista.

”HR-raportoinnin avulla saamme tietoja paremmin ja käytämme niitä päivittäin johtamisen ja suunnittelun tukena.”
Suvi Tolonen, henkilöstösuunnittelija, henkilöstöpalvelut, Eksote

Koska henkilöstökulut ovat suurimmalle osalle Taitoan asiakkaita merkittävin kuluerä, on tärkeää että HR-raportointia on helppo käyttää kaikkien esimiesten arjessa. Käyttäjäkokemukset ovat olleet asiakkailta erittäin myönteisiä.

Liittyvät referenssit