Siirry sisältöön

Älä ulkoista, vaan uudista!

Ulkoistaminen kuntasektorin talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa sellaisena kuin sen olemme oppineet tuntemaan on tullut tiensä päähän.

Sarastian käynnistyttyä olemme uuden alun edessä. Vanhat (sinänsä hyväksi havaitut) tavat eivät tuo enää mitään uutta lisäarvoa yhteensä noin 250 omistajallemme, nyt kaivataan uutta ajattelua ja konkreettisia uudistuksia.

Perinteisesti Sarastia on kutsuttu apuun kun on kaivattu tehokkuutta ja riskienhallintaa talous- ja henkilöstöhallinnon hoitamiseen. Investoinnit järjestelmiin ja niiden kehittäminen on ulkoistettu kumppanin huoleksi. Sana ulkoistus on vilissyt myös valtuutetuille esitetyissä päätösesitelmissä.

Väitän rohkeasti, että ulkoistaminen kuntasektorin talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa sellaisena kuin sen olemme oppineet tuntemaan on tullut tiensä päähän. Ulkoistuskumppanin päässä voidaan edelleen tehostaa prosesseja ja toimintaa esimerkiksi robotiikan ja koneälyn avulla, mutta silloin viilataan vain senttejä, eikä ratkaista kokonaiskuvaa.

Kuntasektorin taloudelliset paineet ovat valtaisat. Valtaosa kunnista on alijäämäisiä, eikä taloustilanteeseen näy tulevan helpotusta tulevan hallituksen toimista ja linjauksista, kenties jopa päinvastoin. Niinpä myös siis kunnat ovat uuden ajattelun ja uudenlaisen ajattelun tarpeessa, aivan samoin kuin omistamansa Sarastia.

Saavuttaaksemme yhteisen tavoitteemme – tehokkaimmat tukipalvelut, uusia palveluinnovaatioita ja ylivertaisen asiakaskokemuksen niin kunnille kuin kuntalaisille – meidän täytyy istua asiakkaidemme kanssa samaan pöytään ja miettiä ulkoistaminen uusiksi. Näin teimmekin esimerkiksi viime viikolla Porissa, jossa yhdessä Satakunnan alueen omistajiemme kanssa mietimme keinoja hyötyloikan ottamiseksi Sarastiana.

Yhteinen toteamus oli päivän päätteeksi selvä; ulkoistamisesta täytyy siirtyä todelliseen arjen kumppanuuteen. Kumppanuuteen jossa Sarastia on virtuaalisesti kuin osa kunnan organisaatiota. Kumppanuuteen jossa prosessien hoitaminen mietitään alkupisteestä loppuun yhdessä, ei vain tietystä pisteestä lähtien Sarastialle ulkoistaen. Vanha ulkoistamisen tie on nyt kuljettu loppuun.

Uudessa toimintamallissa Sarastia on mukana toiminnan suunnittelussa aina asiakkaan strategian työstämisestä lähtien. Vain tällä tavalla pystymme vastaamaan kuntien perustavaa laatua oleviin haasteisiin, uusiin palvelutarpeisiin ja säästötavoitteisiin. Prosessien viilaaminen on helpompaa, kun tunnemme niiden taustalla olevat tavoitteet perin juurin ja olemme yhtä mieltä suunnasta.

Matka tavoitetilaan on toki vasta alussa, mutta on ilahduttavaa huomata, että meillä on yhdessä asiakkaidemme kanssa tyystin uudenlainen ajattelutapa palveluiden uudistamiseen. Onnistumisen mahdollisuus on tätä kautta moninkertainen.

Tulemme yhdessä asiakasvastaaviemme kanssa kiertämään loppuvuodesta kaikki ulkoistusasiakkaamme ja miettimään yhdessä saman toimintamallin laajentamista läpi Sarastian asiakaskentän. Olemme Suomen suurin tukipalveluiden tuottaja, mutta koosta on hyötyä vain jos olemme kaikki samassa veneessä, matkalla samaan suuntaan.

Älä ulkoista, uudista. Nyt mennään!

Tero Karinti
asiakkuusjohtaja
Sarastia Oy

Ajankohtaista